Antiek Jodendom

667429243423Het Jodendom is ontstaan in het jaar 2000 voor Christus, met de aartsvader Abraham. Abraham verlaat de stad waar hij is geboren en gaat op zoek naar het Beloofde Land. De aartsvader geloofde in één God, wat in die tijd niet de gewoonte was.

De zoon van Abraham, Jacob, kreeg een aantal zoons. Één van deze zoons, Jozef, werd door zijn broers als slaaf verkocht aan een Egyptenaar. Jozef vertelde verhalen over God en kwam zo in contact met de koning van Egypte. De twee bouwden een vriendschap op en Jozef was vrij om zich in Egypte te vestigen. Zijn nakomelingen hebben hier honderden jaren gewoond. Helaas kwam er een koning aan de macht die de Joden tot slaven verklaarde. Het onderdrukte volk ontsnapte met Mozes als leider en trok terug naar het Beloofde Land: Israël.

Na de onderdrukking in Egypte vestigde de Joodse bevolking zich in de stad Jeruzalem. Hier werd een tempel gebouwd, waarin de stenen tafelen met de Tien Geboden bewaard werden. Deze Tien Geboden werden door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï.

10geboden3.large

Na 80 jaren vrede in Jeruzalem, werd de stad veroverd en de tempel verwoest. De Joden werden naar Babylon gestuurd, waar zij werden onderdrukt. Ze kregen wel de vrijheid om een eigen leven op te bouwen. Een deel van de Joodse bevolking keerde terug naar Jeruzalem na de bevrijding van Babylon. Jeruzalem is meerdere keren daarna nog bedreigd door volkeren die de Joodse bevolking wilden uitroeien en in de stad wilden wonen. Uiteindelijk lukte de Romeinen dit en verspreidden de Joodse mensen zich over de hele wereld.