Antieke Midellandse-Zeegebied

Het Middellandse-Zeegebied zoals we dat nu kennen, is ontstaan door ontwikkelingen in de periode die de Oudheid genoemd wordt. Deze periode, die loopt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus, kenmerkt zich met ontwikkelingen in de cultuur, filosofie en wetenschap.

De twee grootste en meest bekende beschavingen uit deze periode zijn de Griekse en de Romeinse beschaving. De oudste van de twee is de Griekse beschaving. Pas in de vierde eeuw voor Christus begon de Romeinse beschaving zich te mengen in het geheel. En zo’n 200 jaar later bleken de Romeinen sterken te zijn dan de Grieken en kregen zij de macht in het gebied.

Het Romeinse Rijk was veel korter aan de macht dan met de Griekse beschaving. In 395 werd het oorspronkelijke Romeinse Rijk op gedeeld in het West-Romeinse en het Oost-Romeinse Rijk. Beide rijken hadden een eigen hoofdstad en regeerden op een eigen manier. Hiermee kwam een einde aan het grootse Romeinse Rijk.

romanaad14

Tijdens haar groei kwam het Romeinse Rijk in aanraking met andere culturen. Het gevolg hiervan was een uitwisseling van cultuur en kennis. De Romeinen ontdekten nieuwe culturen, maar ook culturen die al lang bestonden zoals in Egypte. De Romeinen en Egyptenaren hebben een levendige handel opgebouwd en waren bondgenoten van elkaar geworden.

Ook kwamen de de Romeinen in contact met culturen die het niet eens waren met hun polytheïstische geloofsovertuiging. Dit was het geval bij het Jodendom. De Joden geloofden in één God en ontkende de mogelijkheid van meerdere goden. Hierdoor ontstond er een conflict tussen beide volkeren met als resultaat een vervolging van de Joodse bevolking.

De Joodse en Egyptische bevolking zijn ook met elkaar in contact gekomen. Door de verkoop van Jozef aan een Egyptenaar en de vriendschap die ontstond tussen Jozef en de Egyptische koning, vestigde Jozef zich met zijn gezin in Egypte. Hier leefden de twee volkeren in vrede, tot de komst van een koning die de Joden wilde onderdrukken. De Joodse bevolking wist zich te bevrijden onder leiding van Mozes en trok naar het beloofde land: Israël.