Citoscores worden openbaar

cito_logoStaatssecretaris Dekker heeft besloten dat de citoscores van scholen openbaar gemaakt moeten worden. Op die manier krijgen ouders meer inzicht in de kwaliteit van de school. Ongeveer 85% van de basisscholen gebruiken de citotoets, om op die manier beter te kunnen inschatten welk niveau de leerlingen hebben en te bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is.

Het besluit van Dekker leidt tot verdeeldheid: veel scholen vinden het goed om gegevens openbaar te maken en zo meer inzicht te geven, maar vinden wel dat de kwaliteit van de school niet enkel op toetsscores moet worden gebaseerd. Zij vrezen dat er zo een afrekencultuur ontstaat, die de kwaliteit juist niet ten goede komt. De scholen hebben nog twee weken om bezwaar te maken tegen het besluit.