Docent worden

Wanneer je docent wilt worden kan dat op veel manieren. Er zijn veel verschillende opleidingen en er zit een grote diversiteit in de doelgroepen waaraan je les kan geven. Zo kan je lesgeven op de basisschool, op het voorgezet onderwijs, op een MBO, HBO of universiteit of je kunt het volwassenenonderwijs in gaan. Voor al deze verschillende werkplekken zijn er diverse opleidingsmogelijkheden.

Docent in het basisonderwijs

 • pabo-docent (Hans on Experience)Het volgen van de HBO opleiding leraar basisonderwijs (PABO);
 • Verkorte lerarenopleiding, wanneer je al een HBO of WO diploma hebt;
 • Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
 • Indien je op het speciaal onderwijs les wilt geven dien je de basisbevoegdheden voor lesgeven op regulier basisonderwijs te hebben. Daarnaast vraagt je werkgever vaak om een aanvullende opleiding gericht op werken in het speciaal onderwijs.

(NOS: er zijn weinig mannen die een PABO opleiding volgen)

Docent op het voortgezet onderwijs

Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven op het VMBO, de eerste drie jaar van HAVO/VWO of op het MBO. Je tweedegraads bevoegdheid kan je op verschillende manieren halen:

 • HBO-lerarenopleiding voortgezet onderwijs;
 • Een HBO of WO bachelor, gevolgd door een HBO kopopleiding;
 • Via een educatieve minor tijdens een bacheloropleiding.

Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan alle leerjaren binnen alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Je eerstegraads bevoegdheid kan je behalen via:

 • Een lerarenopleiding aan een HBO of universiteit;
 • Het volgen van een educatieve master aan de universiteit.

Docent op een MBO of het volwassenenonderwijs

 • Docent-techniek-pabo-011-300x254Een afgeronde lerarenopleiding of een tweedegraads bevoegdheid;
 • Een MBO, HBO of WO opleiding, aangevuld met minstens drie jaar praktijkervaring in het vak waarover je wilt gaan doceren én de bereidheid om binnen twee jaar een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid te halen;
 • Een duaal opleidingtraject waarin er, naast de HBO of WO opleiding, ervaring in de onderwijspraktijk wordt opgedaan;
 • Een kopopleiding na een HBO of WO-bachelor;
 • Een lerarenopleiding op universitair niveau.

Docent op een HBO of universiteit

 • Officieel zijn er nog geen eisen opgesteld om docent op het HBO of WO te worden. Vaak vraagt de werkgever wel een afgeronde HBO of WO opleiding en bepaalde werkervaring.
 • Daarnaast zal er in de toekomst aan docenten op HBO of WO wel de eis worden gesteld dat zij in het bezit zijn van een masterdiploma. Op dit moment wordt er van veel startende docenten in het hoger onderwijs dan ook verwacht dat zij binnen 5 jaar een mastertitel halen, als ze die nog niet hadden.

Door het volgen van één van bovenstaande opleidingen voldoe je aan de eisen die aan een startbekwame leraar worden gesteld.