Ervaringen met de master Leren & Innoveren

De masteropleiding Leren & Innoveren is een tweejarige vervolgopleiding voor docenten op de basisschool, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Het is gericht op excellente docenten die hun vakinhoudelijke kwaliteiten en –vaardigheden verder willen ontwikkelen, en binnen de onderwijspraktijk vernieuwend en innovatief te werk willen leren gaan. Diverse hogescholen bieden deze master aan.

Hieronder enkele ervaringen van docenten met deze master: