Griekse geschiedenis

De geschiedenis van Griekenland loopt terug naar ongeveer 2000 voor Christus. In deze periode vestigden de eerste bewoners zich op het Balkanschiereiland.

De Myceense beschaving
De periode van 1600 tot 1200 voor Christus wordt gezien als de bloeiperiode van de Myceense beschaving. Deze beschaving wordt gekenmerkt door het grote aantal paleizen, zoals in de steden Sparta en Athene.

---_0150 copy copy

De Myceense beschaving verdween rond 1200 voor Christus. In deze periode werden veel van de paleizen verwoest. De reden hiervoor is onduidelijk. Er volgde een grote volksverhuizing in alle gebieden rondom de Middellandse Zee. Het dieptepunt van deze ontwikkelingen werd bereikt in 1000 voor Christus.

De Archaïsche periode
Na het wegvallen van de cultuur en samenleving na de Myceense beschaving, ontstond rond 800 voor Christus de Archaïsche periode. In deze periode ontstaan de Griekse stadstaten, de polis. De Grieken bereidden hun gebied steeds verder uit door overal stadstaten te stichten. In iedere stadstaat waren dezelfde taal en godsdienst geldig, maar ze hanteerden hun eigen geld, wetten en goden. De Archaïsche periode duurde van 800 tot 500 voor Christus.

De Klassieke periode
discusthrower
De Klassieke periode begint door een oorlog met het Perzische rijk. Het Perzische rijk wilde zich uitbreiden door polis in te nemen en in reactie daarop vond de Slag bij Samaris plaats. Na deze zeeslag kwam Athene aan het hoofd te staan van een bondgenootschap van polis in het Egeïsch gebied. Door de groei van dit bondgenootschap ontstond er een conflict met het bondgenootschap waarbij Sparta aan het hoofd stond. Dit conflict resulteerde in de Peloponnesische Oorlog, die duurde van 431 tot 404 voor Christus. Athene verloor deze oorlog, maar het lukte Sparta niet om de heerschappij over te nemen. In de tijd die daarop volgt, strijden Athene, Sparta en Thebe om deze heerschappij. Door deze ontwikkeling komt Macedonië aan de macht van het Griekse gebied.

De Hellenistische periode
In 336 voor Christus verandert er in Macedonië iets ingrijpends. De heerser, Philippus II overlijdt en zijn zoon, Alexander, komt aan de macht. Deze zoon staat bekend als Alexander de Grote, vanwege zijn verspreiding van de Griekse cultuur naar het oosten, onder andere het Perzische rijk. Deze macht blijft echter niet in stand, want rond 200 voor Christus wordt het gebied rondom de Middellandse Zee onderworpen door de Romeinen.

De terugkomst van Griekenland
Na de onderwerping van de Romeinen volgen de Romeinse periode, de Byzantijnse periode en de Tourkokratia. Pas in 1821 begon de Griekse Opstand, wat resulteerde in de vestiging van een officiële Griekse staat in 1920.