Onmisbare competenties voor de moderne docent

docenten nieuwe werkenDe tijd dat je als leraar voor een klas van 15 kinderen stond die je stil aanhoorden en je netjes met ‘u’ en ‘meneer’ aanspraken liggen ondertussen al weer een tijdje achter ons. De wereld is veranderd en daarmee ook de eisen die aan de docent van vandaag de dag worden gesteld. Er wordt wel eens gesproken over het respect voor de leraar dat af zou nemen, maar de vraag is of dat nu ergens toe leidt. Zou het niet beter zijn om eens te kijken wat je als docent nu kunt doen om de moderne kinderen weer bij de les kunt krijgen? Dan volgen respect, aandacht en plezier in het leren vaak al vanzelf. Onderstaande competenties zijn daarbij onmisbaar:

1: Ga uit van je eigen persoonlijkheid

Natuurlijk is het leraarschap nog steeds iets waarvoor een gedegen lerarenopleiding noodzakelijk is, maar een sterke persoonlijkheid is dat net zo goed. De grens tussen persoon en professie wordt daarmee weliswaar steeds dunner, maar die twee kanten kunnen elkaar juist enorm versterken. Leerlingen stellen zich daarnaast makkelijker open als een leraar dat ook doet. Leraren worden steeds meer de coaches van leerlingen, dit vereist ook andere competenties van leraren. Ben daarom ook niet bang om eens rond te kijken bij andere beroepsgroepen; in het bedrijfsleven heeft met de intrede van het nieuwe werken een zelfde soort verandering plaatsgevonden. Managers worden steeds meer de coach van hun medewerkers, en er zijn ook gespecialiseerde opleidingen om ze deze skills bij te brengen. Het is dan ook niet raar om je te laten bijscholen in deze competenties.

2: Durf te improviseren

Hoewel er altijd de nodige lesstof moet worden behandeld, kan niet altijd alles volgens een vaste planning lopen. Dat geldt voor het echte leven en ook voor het onderwijs. Door op actualiteit in te spelen wijk je soms misschien wel van het programma af, maar heb je wel direct voorbeelden om kinderen mee te inspireren en op een andere manier te laten leren. Soms gaat de werkelijkheid nou eenmaal voor op de boeken.

3. Ga met je tijd mee

Een opgave die met de steeds sneller ontwikkelende technologie vaak lastig is, maar desalniettemin onmisbaar. Dat je een iPad bijvoorbeeld nog niet in de klas gebruikt, betekent niet dat je deze links zou moeten laten liggen. Het is immers een onderdeel van de belevingswereld van je leerlingen en onderwijs is nu eenmaal niet alleen maar eenrichtingsverkeer. Verdiep je in de belevingswereld van je leerlingen en leer er zo zelf ook van.

3-myths-about-teaching-infographic-full