Opleiding docenten

Masteropleidingen voor docenten

Het docentenvak is pittig. Het vergt veel van een docent om voor de klas te staan en op een goede manier kennis over te dragen,  en daar blijft het niet alleen bij. Naast kennisoverdracht dient een docent de orde te bewaken, leerlingen te inspireren, knelpunten op de sporen en te verhelpen, een pedagogisch klimaat te scheppen en lesmaterialen en onderwijsaanbod bij te schaven en te vernieuwen.

UntitledIn 2011 adviseerde de Onderwijsraad dat elke docent in het voorgezet onderwijs een masteropleiding moet afronden. Aanleiding hiervoor was de bevinding dat het opleidingsniveau van  leraren daalt, terwijl deze internationaal juist toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat landen waarbij de leerlingen goed presteren, de leraren relatief hoger zijn opgeleid. Een goed opgeleidde docent voor de klas, gaat dus hand in hand met de prestaties van leerlingen. Het advies van de Onderwijsraad is tot op heden nog geen verplichting geworden.

Docent op het voortgezet onderwijs worden, kan nog op verschillende manieren. Via een hbo-lerarenopleiding voortgezet onderwijs, een hbo kopopleiding na een bacheloropleiding, via een educatie minor tijdens de bacheloropleiding, een lerarenopleiding op hogeschool of universiteit, een zij-instroomtraject of een educatie master. Er zijn dus veel wegen om geschoold te worden tot docent op het voorgezet onderwijs.

Voor HBO docenten is dit een ander verhaal: voor hen is het in 2020 verplicht om een mastergraad op zak te hebben. In 2011 had zo’n 63% een mastergraad. In  2014 zou dit 70% moeten zijn, en in 2020 wordt dus 100% beoogd. Van startende docenten op het HBO wordt verwacht dat zij binnen 5 jaar hun master behalen. Voormalig staatssecretaris Zijlstra schreef hierover in zijn actieplan “Leraar 2020”.

(kritiek op de verplichte masteropleiding voor docenten)

In eerste instantie was er kritiek op de verplichte mastertitel. Zo gaf de kamer aan dat veel docenten in het HBO onderwijs parttime werken en daarnaast stevig geworteld zijn in de praktijk. Ook was men bang dat de hogere eisen nieuwe kandidaten zouden afschrikken. Deze kritiek wordt gepareerd door het gegeven dat het in Finland zelfs voor alle docenten op het basisonderwijs verplicht is om een masteropleiding te hebben. Eveneens is het vreemd als iemand met een MBO opleiding, lesgeeft op een Hogeschool.

Hoe het ook zij, het volgen van een masteropleiding bevordert de professionele kwaliteiten van docenten. Daarnaast werkt het inspirerend en verdiept het didactische- en vakinhoudelijke vaardigheden.