Oude Egypte

Als men kijkt naar culturen die een stempel hebben gedrukt op de geschiedenis dan mogen de oude Egyptenaren zeker niet vergeten worden. Deze cultuur gaat al meer dan 5000 jaar terug en is op de Europese geschiedenis van grote invloed geweest. Vanwege de ver ontwikkelde cultuur is dit land meer dan 3000 jaar één van de belangrijkste landen geweest rondom het gebied van de Middellandse Zee, als gelijke van het Romeinse en het Griekse rijk.

Egypte is oorspronkelijk ontstaan tussen droge woestijnen. Dankzij de Nijldelta was het mogelijk om langs deze rivier gewassen te kweken. De boeren in dit gebied konden hierdoor al snel veel welvaart vergaren. Vanwege deze rivier wordt Egypte ook wel het geschenk van de Nijl genoemd. Naast een vruchtbare bodem zorgde deze rivier ook voor een haast onuitputtelijke bron van vissen en wilde dieren die op de rivier af kwamen om te drinken en te baden. Bovendien maakte de Nijl het de Egyptenaren mogelijk om met andere landen handel te kunnen drijven.

egypte_2

Religie was een belangrijk onderdeel van de Egyptische cultuur. Vele beslissingen van de Egyptenaren werden dan ook beïnvloedt door voortekens van deze goden. De belangrijkste van de Egyptische goden was de oppergod Ra. Ra was namelijk de god van de zon het leven. Iedere avond stierf de zonnegod namelijk wanneer deze onderging en kwam de volgende morgen weer tot leven. Ra werd bovendien gezien als de vader van de farao’s. De farao’s op hun beurt hadden de status van levende goden. Hierdoor werden de farao’s aanbeden en was hun wil wet. Dit heeft er in geresulteerd dat de reusachtige piramides, waar Egypte tot op het heden om bekend staat, gebouwd zijn ten ere van de farao’s. In de loop der tijd veranderde de rol van de farao echter wel. Waar hij oorspronkelijk gezien werd als god, welke haast gevreesd moest worden, werd hij later meer gezien als een goddelijke beschermer van het land.

De wetenschap van de Egyptenaren was zijn tijd al ver vooruit, er was zelfs een god van de mathematica en de astrologie, Toth genaamd. De locaties van tempels werden zelfs gebouwd aan de hand van een hoog begrip van de sterrenbeelden. Ook de artsen van het oude Egypte waren al zeer bekwaam in het opereren van zieke Egyptenaren. Deze kennis is via de Grieken en de Romeinen later over de rest van Europa verspreid.