Romeinse geschiedenis

De Romeinen zijn een beschaving uit de Oudheid die een groot deel van Europa onder hun hoede hebben gehad. Het rijk werd gevormd vanuit de stad Rome, toen het nog een Italiaans dorp was aan de oever van de Tiber.

Over het ontstaan van de stad Rome is een sage bekend. Hierin wordt verteld dat de geschiedenis van de stad oorspronkelijk begon in het jaar 1000 voor Christus. In deze tijd vestigden de Latijnen zich in de streek rondom het huidige Rome. Vanuit de generaties na koning Latinus, werd de tweeling Romulus en Remus geboren.

De Koningstijd
poussin-sabijnse-maagdenroof.large
Over de Koningstijd van Rome is weinig feitelijk bekend. De kennis die er is over deze tijd is ontstaan uit mythen. Deze kennis moet met een slag om de arm bekeken worden.

In de mythen over de Koningstijd wordt verteld over de Sabijnse Maagdenroof. Door een tekort aan vrouwen in Rome werden er vrouwen geroofd uit de naburige gebieden. De Sabijnse koning wilde hier een einde aan maken, maar wat volgde was een vrede met een verdrag. In deze periode zou de basis gelegd zijn voor het senaat, door de eerste koning Romulus. Hij liet zich door een raad van oudere mannen, de senex, adviseren.

De Koningstijd loopt ongeveer van 753 tot 509 voor Christus en eindigt met de zeer impopulaire koning Tarquinius Superbus.

De Republiek
Na de slechte ervaring met koningen, werd Rome in 509 voor Christus een republiek. De senaat had een adviserende rol naar de gekozen consuls. De Romeinse bevolking had geleerd dat het niet goed was om één persoon te lang alleen aan de macht te laten. Daarom werd er gekozen voor twee consuls, die steeds een jaar regeerden. De godsdienstige zaken werden overgenomen door de Pontifex Maximus.

In deze periode veroverde het Romeinse Rijk een groot deel van de landen rondom de Middellandse Zee. Het einde van de Republiek werd gevormd door het vestigen van de eerste keizerlijke Dynastie, door Octavianus. Hij kreeg van de senaat de naam Augustus, wat De Verhevene betekent. Hij werd in 27 voor Christus de eerste keizer van Rome.

FORUM2

De Keizertijd
In deze laatste periode van het Romeinse Rijk was er sprake van een monarchie met een keizer als machthebber. De keizers hielden eerst de bevolking nog voor dat er sprake was van een republiek, maar riepen zichzelf later uit als absolute heerser.

De Keizertijd is een periode van 27 voor Christus tot 395 na Christus. Het einde van deze periode ontstaat door de splitsing van het Romeinse Rijk in twee delen. Hiermee is een einde gekomen aan het grote en welvarende Romeinse Rijk.