Nederland

Onderwijsniveau Nederland in top 10

Onderzoeksbureau OECD deed onderzoek naar het niveau van scholieren over de hele wereld. Wat blijkt? Nederland heeft een plek in de top 10 bemachtigd! We komen op de negende plaats, zo maakte de BBC alvast bekend. We kunnen dus zeggen dat het wel goed zit met de overdracht van kennis aan scholieren in ons land.(…)

Meer

Citoscores worden openbaar

Citoscores worden openbaar

Staatssecretaris Dekker heeft besloten dat de citoscores van scholen openbaar gemaakt moeten worden. Op die manier krijgen ouders meer inzicht in de kwaliteit van de school. Ongeveer 85% van de basisscholen gebruiken de citotoets, om op die manier beter te kunnen inschatten welk niveau de leerlingen hebben en te bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs(…)

Meer

Zittenblijvers afschaffen

Zittenblijvers afschaffen

Zittenblijvers kosten jaarlijks zo’n 350 miljoen euro. Lange tijd is gedacht dat een jaar overdoen voor sommige leerlingen meerwaarde heeft om zo het lesmateriaal dat ze nog onvoldoende beheersen bij te spijkeren. In Duitsland is er een discussie aan de gang over het nut van zittenblijven. Tegenstanders van een jaar overdoen menen dat het demotiverend(…)

Meer

Een digitale uitdaging

Een digitale uitdaging

Met de intrede van internet, smartphones, laptops, facebook en twitter raakt de wereld om ons heen steeds verder gedigitaliseerd. Kinderen kunnen zich geen wereld zonder internet meer voorstellen, en zijn vaak nog beter thuis in de digitale wereld dan hun ouders. (De digitale uitdaging in het onderwijs) Ook voor het onderwijs werpt dit vragen op:(…)

Meer