Zittenblijvers afschaffen

Zittenblijvers kosten jaarlijks zo’n 350 miljoen euro. Lange tijd is gedacht dat een jaar overdoen voor sommige leerlingen meerwaarde heeft om zo het lesmateriaal dat ze nog onvoldoende beheersen bij te spijkeren. In Duitsland is er een discussie aan de gang over het nut van zittenblijven. Tegenstanders van een jaar overdoen menen dat het demotiverend werkt en niet persé tot betere leerprestaties zou leiden.

CNV Onderwijs is er niet voor om zittenblijven in Nederland in zijn totaliteit af te schaffen, maar pleit wel voor alternatieven. Het komt soms voor dat een leerling die één vak niet voldoende beheerst het hele jaar moet overdoen. Dit kan anders: zo zou zo’n leerling bijvoorbeeld in de zomer het achterblijvende vak kunnen bijspijkeren.